Vicevoorzitter van de Europese Commissie spreekt over groenere financiering

Vicevoorzitter van de Europese Commissie spreekt over groenere financiering

Jirky Katainen, de vicevoorzitter van de Europese Commissie, zal tijdens de Groene Week in Brussel vertellen hoe het Europees Fonds voor Strategische Investeringen (EFSI) financiering voor groene projecten kan mobiliseren.

Woensdag 1 juni 2016 — Investeringen vormen een belangrijk element voor een succesvolle overgang naar een koolstofluwe, circulaire economie. Op 1 juni 2016 zal vicevoorzitter Jyrki Katainen met belangrijke belanghebbende partijen overleggen hoe we financiering beter toegankelijk kunnen maken voor Europese bedrijven in de groene sector, om deze overgang te versnellen.

Karmenu Vella, de Europese Commissaris voor Milieu, Maritieme Zaken en Visserij zei:

“We blijven groene financiering verschaffen, maar er kan veel meer gedaan worden om veelbelovende projecten te steunen en positieve voorbeelden in heel Europa te kopiëren. De bedrijfscultuur moet naar duurzaamheid verschuiven, van het kleinste mkb-bedrijfje tot aan de fondsbeheerders toe.  Om deze overgang mogelijk te maken, moeten wij de stimulans geven en richting een financieel systeem gaan waar bij investeringsbeslissingen de gevolgen voor het milieu overwogen worden.”

In de afgelopen 20 jaar besloegen groene investeringsfondsen slechts 2-3% van de investeringen wereldwijd. De EU wil groene investeringen stimuleren door innovatieve oplossingen te financieren via EFSI en de Europese structuur- en investeringsfondsen (ESIF), of via specifieke instrumenten zoals de faciliteit voor de financiering van natuurlijk kapitaal (NCFF) of LIFE. Maar toegang tot financiering van groene projecten is slechts een deel van het probleem. De financiële markten zijn momenteel niet optimaal en lopen risico als we ze niet duurzamer maken. Om groei op de lange termijn te verzekeren en de overgang naar een circulaire economie te vergemakkelijken, moet het hele financiële systeem verder ontwikkeld worden en moet systematisch bij alle investeringsbeslissingen de impact op het milieu overwogen worden.

De circulaire economie is een veelbelovende sector die nieuwe bronnen voor duurzame banen en groei kan creëren. Ondernemers kunnen zich specialiseren in het hergebruik en recyclen van bepaalde producten, terwijl grote bedrijven grondstoffen kunnen gaan hergebruiken om kosten te besparen, nieuwe inkomstenbronnen te vinden en de milieubelasting van het bedrijf te verlagen. En dat blijkt nu al de moeite waard te zijn.

Op 1 juni zal een groep directeuren met commissaris Vella een korte verklaring afleggen over de investeringen die de detailhandel in een meer circulaire economie wil gaan doen. Deze groep is onderdeel van het detailhandelforum, een platform met meerdere belanghebbende partijen, dat opgezet werd om informatie te kunnen delen over de beste duurzame werkpraktijken. Zulke acties zullen met overheidssteun meer particuliere investeringen aantrekken, waardoor banken meer vertrouwen krijgen in het financieren van groene projecten en waarmee uiteindelijk de overgang naar een circulaire economie vergemakkelijkt wordt en banen in Europa gecreëerd zullen worden.

Circular Economy… it’s the way forward

The Juncker Plan for Investment in Europe: What is the EFSI?

Infographic - Day 3
Enrico Brivio Spokesperson European Commission
Iris Petsa Press Officer for Environment, Maritime Affairs and Fisheries