Vicepreședintele Comisiei Europene va vorbi despre investiții ecologice

Vicepreședintele Comisiei Europene va vorbi despre investiții ecologice

Jyrki Katainen, vicepreședinte al Comisiei Europene, va vorbi în cadrul Săptămânii verzi de la Bruxelles despre modul în care Fondul european pentru investiții strategice (FEIS) poate mobiliza fonduri pentru proiecte ecologice.

Miercuri, 1 iunie 2016 — Investițiile sunt o componentă esențială a tranziției cu succes la o economie circulară, cu emisii scăzute de dioxid de carbon. La 1 iunie 2016, vicepreședintele Jyrki Katainen și principalele părți interesate vor dezbate modalitățile de îmbunătățire a accesului la finanțare al companiilor europene din sectoarele ecologice în vederea accelerării acestei tranziții.

Într-o declarație oferită înainte de eveniment, Karmenu Vella, comisar european pentru mediu, afaceri maritime și pescuit, a afirmat:

„Înregistrăm progrese în ceea ce privește finanțarea proiectelor ecologice, însă sunt necesare mai multe eforturi pentru a susține proiectele promițătoare și pentru a reproduce exemplele pozitive la nivelul întregii Europe. Cultura de afaceri trebuie reorientată către sustenabilitate, pornind de la cele mai mici IMM-uri și până la administratorii de fonduri. În vederea realizării acestei tranziții trebuie să oferim stimulente și să trecem la un sistem financiar care să țină seama de efectele asupra mediului în procesul decizional.”

În ultimele două decenii, fondurile de investiții ecologice au reprezentat doar 2-3 % din investițiile globale. UE urmărește să stimuleze investițiile ecologice prin finanțarea unor soluții inovatoare prin intermediul FEIS, precum și al fondurilor structurale și de investiții europene (fondurile ESI) sau prin alte instrumente dedicate, cum ar fi Mecanismul de finanțare a capitalului natural (MFCN) sau LIFE. Mobilizarea accesului la finanțare pentru proiectele ecologice este doar o parte din ecuație. Piețele financiare funcționează sub nivelul optim și prezintă riscuri dacă nu le sporim durabilitatea. Pentru a asigura creșterea pe termen lung și a facilita tranziția la economia circulară, întregul sistem financiar trebuie să evolueze și să țină seama sistematic de efectele asupra mediului în toate deciziile de investiții.

Economia circulară este un sector cu adevărat promițător în sensul dezvoltării unor noi surse de creștere și de locuri de muncă durabile. Antreprenorii se pot specializa în reutilizarea și reciclarea anumitor produse, în timp ce marile companii pot începe să reutilizeze resursele pentru a reduce costurile, a identifica noi fluxuri de venituri și a-și îmbunătăți amprenta de mediu. Aceasta își dovedește deja valoarea.

La 1 iunie, un grup de directori executivi vor face o scurtă declarație de presă, alături de comisarul Vella, cu privire la angajamentul sectorului comerțului cu amănuntul de a investi mai mult în economia circulară. Aceștia fac parte din Forumul comercianților cu amănuntul, o platformă care cuprinde mai multe părți interesate și care a fost creată pentru a înlesni schimbul de cele mai bune practici în materie de durabilitate. Grație unor astfel de acțiuni, mai multe finanțări din surse private vor fi mobilizate cu sprijin public, conferind în schimb băncilor mai multă încredere pentru finanțarea proiectelor ecologice și, în cele din urmă, facilitarea tranziției la o economie circulară și stimularea creării de locuri de muncă în Europa. 

Circular Economy… it’s the way forward

The Juncker Plan for Investment in Europe: What is the EFSI?

Infographic - Day 3
Enrico Brivio Spokesperson European Commission
Iris Petsa Press Officer for Environment, Maritime Affairs and Fisheries