Toekomstige generaties zullen profiteren van de uitvoering van de duurzame-ontwikkelingsdoelstellingen in Europa

Toekomstige generaties zullen profiteren van de uitvoering van de duurzame-ontwikkelingsdoelstellingen in Europa

Op de laatste dag van de Groene Week 2016 zal EU-commissaris Vella bespreken hoe de doelstellingen van de Agenda 2030 voor duurzame ontwikkeling ingevoerd kunnen worden en hoe dit Europa op weg helpt naar een koolstofluwe en circulaire economie.

Vrijdag 3 juni 2016 — Op vrijdag 3 juni zal de Groene Week 2016 afgesloten worden met een evenement in Wenen genaamd 'Duurzame-ontwikkelingsdoelstellingen voor een groene toekomst: Investeren voor toekomstige generaties’.

Karmenu Vella, de Europees Commissaris voor Milieu, Maritieme Zaken en Visserij zei:

“Het wordt tijd dat we meer aandacht besteden aan de ecologische limieten van onze planeet en het natuurlijke kapitaal dat ons in leven houdt waarborgen. Kortetermijnwinst mag onze nalatenschap voor toekomstige generaties niet in gevaar brengen. Ik zal met Europese jongerenorganisaties bespreken hoe we gezamenlijk succesvol de duurzame-ontwikkelingsdoelstellingen kunnen halen. Samen kunnen we de funderingen leggen voor een groene en welvarende toekomst.”

De Agenda 2030 voor duurzame ontwikkeling is een plan van aanpak waarin een visie gepresenteerd wordt voor meer welvaart waarbij ook de planeet beschermd wordt. We spelen allemaal een rol om dit te kunnen bereiken: overheden, de financiële sector, bedrijven en burgers.

Jongeren leveren al een bijdrage via de politiek (het Europees Jongerenforum) en via training (SusCon - duurzame bouw). Anderen helpen via vrijwilligerswerk en champagnes voor LIFE-projecten zoals BulPlantNet, Surfriders, Plastic-s-kills. Jongeren kunnen ook helpen Europa naar een meer circulaire economie te sturen door duurzame productie- en consumptiemethodes te steunen.

Maar er moet nu collectieve actie ondernomen worden als we een duurzame toekomst willen vormgeven.

Deze beweging zal worden gebouwd op investeringen die economische kansen en milieuproblemen integreren. Met financiering van EFSI, ESIF en Horizon 2020 wordt de volgende generatie groene ondernemers en innoveerders gesteund. Jonge werknemers zullen groene vaardigheden opdoen die nodig zijn om economische groei en banen te genereren. Het zal er ook voor zorgen dat bedrijven de milieu- en sociale impact van hun investeringen overwegen.

Met de Agenda 2030 voor duurzame ontwikkeling kan een groenere toekomst bereikt worden. De veranderingen liggen binnen handbereik; we moeten er alleen voor zorgen dat de juiste stappen ondernomen worden om duurzaamheid in onze denkwijzen te verankeren.

EU Switch to GREEN: Building partnerships in developing countries for a Great Green World

UNDP - Connecting the Dots for People & Planet

Infographic - Day 5
Enrico Brivio Spokesperson European Commission
Iris Petsa Press Officer for Environment, Maritime Affairs and Fisheries