Semnarea Pactului de la Amsterdam pentru orașe mai durabile

Semnarea Pactului de la Amsterdam pentru orașe mai durabile

Statele membre ale UE se vor întâlni pe 30 mai pentru a semna Pactul de Amsterdam și pentru a stabili Agenda urbană a UE, aceasta din urmă având să reunească guverne, municipalități și părți interesate în vederea stimulării durabilității urbane.

Luni, 30 mai 2016 — Semnarea istorică a Pactului de la Amsterdam cu ocazia ediției din 2016 a Săptămânii verzi va plasa părțile interesate de la nivel local în centrul politicii urbane. Totodată, vor crește investițiile în domeniile cheie ale Agendei urbane a UE, printre care economia circulară, exploatarea durabilă a terenurilor și soluțiile oferite de natură, adaptarea la schimbările climatice, tranziția energetică, calitatea aerului și mobilitatea urbană.

Karmenu Vella, comisar european pentru mediu, afaceri maritime și pescuit, a afirmat:

„Peste două treimi din populația UE locuiește în zonele urbane ale Europei, acestea generând aproximativ 80 % din consumul total de energie și până la 85 % din PIB. Aceste zone concentrează oameni, finanțe, comerț și industrie, prezentând totodată cel mai ridicat potențial de creștere durabilă. Odată cu semnarea Pactului de la Amsterdam, Agenda urbană a UE poate orienta investițiile către domenii cheie, în vederea creării de locuri de muncă și a transformării orașelor în spații mai adecvate pentru locuit.”

Fondul european de dezvoltare regională (FEDR) va efectua investiții în soluții ecologice, acesta dispunând de o alocare de 15 miliarde de euro pentru dezvoltare urbană durabilă până în anul 2020. Volumul total al investițiilor direcționate către orașe este mult mai ridicat, estimându-se la 50 % din FEDR, aproximativ 80-90 miliarde de euro. Promovarea transportului durabil și a soluțiilor inovatoare este, de asemenea, un domeniu cheie al programului Orizont 2020, care dispune de 6,3 miliarde de euro în acest sens.

O componentă importantă a Agendei urbane a UE va fi cea a energiei. În prezent, zonele urbane din Europa sunt responsabile de 80 % din consumul de energie, cea mai mare parte din aceasta provenind din combustibilii fosili. În vederea atingerii țintei obligatorii de reducere cu 30 % a consumului energetic al clădirilor până în anul 2030, Agenda urbană a UE va contribui la progresul uniunii energetice prin implementarea de investiții în rețele electrice, energie din surse regenerabile și eficiență energetică, în special în sectorul clădirilor. Aceasta va genera o scădere a costurilor pentru cetățeni și întreprinderi și va conduce la crearea de locuri de muncă în sectoarele ecologice.

Investițiile în orașe mai ecologice presupun totodată investiții în bunăstarea publică. Parcurile, acoperișurile verzi sau barierele de zgomot ecologice sunt exemple de măsuri care, pe lângă beneficiile pentru sănătate care decurg din îmbunătățirea calității aerului, pot asigura spații publice de recreere mai adecvate.

Ljubljana, capitala verde a Europei în anul 2016, a arătat care sunt posibilitățile de acțiune, transformând centrul orașului în spațiu pietonal, creând zone verzi și stabilind un obiectiv de reducere la zero a deșeurilor. Mollet del Vallès și orașul portughez Torres Vedras au câștigat în acest an concursul „Frunza verde europeană”, în parte grație strategiilor lor în materie de mobilitate.

Multe orașe pot urma exemplul oferit de Ljubljana, Mollet del Vallès și Torres Vedras, cu condiția să beneficieze de investițiile adecvate. Agenda urbană a UE va asigura un cadru accesibil tuturor părților implicate, dedicat accelerării tranziției spațiilor urbane către un viitor mai curat, mai sănătos și mai viabil din punct de vedere economic.

All about the European Green Capital Award

The European Committee of the Regions and the Dutch Presidency of the Council of the European Union

Infographic - Day 1
Enrico Brivio Spokesperson European Commission
Iris Petsa Press Officer for Environment, Maritime Affairs and Fisheries