Przyszłe pokolenia będą prosperować dzięki wdrożeniu unijnej agendy zrównoważonego rozwoju

Przyszłe pokolenia będą prosperować dzięki wdrożeniu unijnej agendy zrównoważonego rozwoju

W ostatnim dniu Zielonego Tygodnia 2016 komisarz UE, Karmenu Vella, będzie omawiać wdrażanie programu działań na rzecz zrównoważonego rozwoju do roku 2030. Wyjaśni, w jaki sposób skieruje to Europę w stronę niskoemisyjnej gospodarki o obiegu zamkniętym.

Piątek, 3 czerwca 2016 — W piątek, 3 czerwca, Zielony Tydzień 2016 zakończy się w Wiedniu wydarzeniem zatytułowanym „Cele zrównoważonego rozwoju na rzecz ekologicznej przyszłości: Inwestowanie w przyszłe pokolenia”.   

Europejski komisarz do spraw środowiska, gospodarki morskiej i rybołówstwa, Karmenu Vella, powiedział:

„Nadszedł czas na zwrócenie większej uwagi na ograniczenia ekologiczne i ochronę kapitału naturalnego podtrzymującego życie na naszej planecie, aby krótkookresowe zyski nie naraziły na szwank dziedzictwa, które pozostawimy przyszłym pokoleniom. We współpracy z europejskimi organizacjami młodzieżowymi zastanowimy się, jak możemy wspólnie osiągnąć cele zrównoważonego rozwoju. Razem możemy bowiem położyć fundamenty pod bardziej zieloną i pomyślną przyszłość”.

Program działań na rzecz zrównoważonego rozwoju do roku 2030 określa wizję promowania dobrobytu i ochrony planety. Aby go zrealizować, wszyscy mają do odegrania określoną rolę — rządy, sektor finansowy, firmy i obywatele.

Młodzi ludzie już udzielają się w sferze politycznej (Europejskie Forum Młodzieży) lub poprzez szkolenia (SusCon — budownictwo zgodne z zasadą zrównoważonego rozwoju), inni zaś pomagają, pracując jako wolontariusze i biorąc udział w kampaniach w ramach projektów LIFE, jak BulPlantNet, Surfriders czy Plastic-s-kills. Mogą też przybliżać Europę do gospodarki o obiegu zamkniętym, wspierając zrównoważone sposoby produkcji i konsumpcji towarów.

Ale jeśli chcemy kształtować zrównoważoną przyszłość, kolektywne działania muszą być podejmowane już dzisiaj. Będą one bazować na inwestycjach, które integrują możliwości gospodarcze z dbaniem o środowisko. EFIS, EFSI i Horyzont 2020 będą wspierać następne pokolenie ekologicznych przedsiębiorców i innowatorów. Co więcej, zapewni to młodym pracownikom umiejętności związane z ekologią niezbędne do stymulowania wzrostu i tworzenia miejsc pracy. Ponadto spowoduje, że firmy będą uwzględniać oddziaływanie na środowisko i społeczeństwo w swoich praktykach inwestycyjnych.

Program działań na rzecz zrównoważonego rozwoju do roku 2030 może urzeczywistnić ekologiczną przyszłość. Zmiana jest w naszym zasięgu. Musimy tylko poczynić kroki, które spowodują, że zrównoważony rozwój będzie elementem naszego myślenia.

EU Switch to GREEN: Building partnerships in developing countries for a Great Green World

UNDP - Connecting the Dots for People & Planet

Infographic - Day 5
Enrico Brivio Spokesperson European Commission
Iris Petsa Press Officer for Environment, Maritime Affairs and Fisheries