Projekty morskie podkreślają wartość niebieskiej gospodarki Europy

Projekty morskie podkreślają wartość niebieskiej gospodarki Europy

Drugiego czerwca, podczas Zielonego Tygodnia 2016, będzie omawiany potencjał niebieskiej gospodarki.

Czwartek, 2 czerwca 2016 — Morza i oceany Europy oferują szerokie korzyści dla gospodarki i przyczyniają się do naszego dobrobytu. Niebieska gospodarka stanowi 4% PKB UE i zapewnia pięć milionów miejsc pracy. Nowe rodzaje działalności związane z morzem stwarzają możliwości gospodarcze, takie jak zrównoważone rybołówstwo, zrównoważona turystyka przybrzeżna i energia odnawialna.

Karmenu Vella, europejski komisarz do spraw środowiska, gospodarki morskiej i rybołówstwa, powiedział:

„Bez zdrowych oceanów nasza gospodarka nie będzie się dobrze rozwijać. Unia Europejska jest liderem w działaniach na rzecz zrównoważonego niebieskiego wzrostu. Zapewniamy bazę inwestycyjną dla działań dotyczących energii oceanicznej, biotechnologii i zrównoważonej akwakultury. 

W przypadku odpadów morskich inwestujemy w rozwiązanie tego problemu w miejscu jego powstawania, czyli na lądzie. Nasz plan działania w zakresie wdrożenia gospodarki o obiegu zamkniętym skupia się na sposobach opracowywania procesów produkcyjnych zmierzających do zwiększenia stopnia ponownego użycia tworzyw sztucznych i zmniejszenia ilości tego typu odpadów”

Wśród przykładów można wymienić:

Zrównoważone rybołówstwo: Lyme Bay Fisheries and Conservation Reserve to zdobywca nagrody Natura 2000. W tym projekcie rybołówstwo jest dozwolone, o ile nie powoduje niszczenia dna morza ani nie zakłóca ochrony przyrody. Inicjatywa przyczyniła się do zwiększenia bioróżnorodności, a także poprawiła warunki społeczno-gospodarcze rybaków, gdyż wzrosły połowy i wielkość ryb.

Zrównoważona turystyka: Pływanie kajakiem, wspinaczka i surfing to tylko niektóre z wielu atrakcji przyciągających gości na piękne wybrzeże Parku Narodowego Pembrokeshire. Pembrokeshire Coastal Forum pokazuje, jak źródła utrzymania zależą od stanu ochrony gatunków na tym obszarze Natura 2000. Kodeks postępowania oraz dobre praktyki mające na celu minimalizację ingerencji w różnorodność środowiska naturalnego pomagają w ochronie ekosystemów i lokalnej gospodarki. Na przykład sektor wycieczek przyrodniczych łodzią jest wart około 9,7 miliona funtów.

Branża morska: Przywrócenie produkcji soli w Słowenii, częściowo dzięki instrumentowi LIFE, zapewnia wiele korzyści firmom, lokalnej społeczności i przyrodzie. Produkcja 3000 ton soli rocznie zależy od rzemieślniczych praktyk związanych z bioróżnorodnością, którymi zajmują się lokalni pracownicy. W efekcie powstało 5000 m2 chronionego siedliska, co roku przyciągającego 50 000 gości, z których każdy płaci za wstęp 6 EUR.

Odnawialna energia: Oceany bez przerwy generują energię i dziś możemy wreszcie skorzystać z tego ogromnego jej źródła. Ośrodek European Marine Energy Centre (EMEC) w Orkney w Szkocji ma 14 połączonych w sieć testowych miejsc cumowania. Dysponuje również większą liczbą konwerterów energii morskiej niż jakikolwiek inny pojedynczy ośrodek na świecie.

Inwestycje mające na celu utrzymanie zdrowych i produktywnych mórz i oceanów przynoszą wiele korzyści. Środki z funduszy EFMR, EFS, EFRR, LIFE oraz Natura 2000 będą stwarzać możliwości biznesowe dla niebieskiej gospodarki, zapewniając Europie powstawanie ekologicznych miejsc pracy oraz zrównoważony rozwój.

Natura 2000 Habitats Spain EN

Sustainable fisheries for sustainable development

Infographic - Day 4
Enrico Brivio Spokesperson European Commission
Iris Petsa Press Officer for Environment, Maritime Affairs and Fisheries