Ondertekening van het Pakt van Amsterdam voor duurzamere steden

Ondertekening van het Pakt van Amsterdam voor duurzamere steden

De EU-lidstaten komen op 30 mei bijeen voor het ondertekenen van het Pakt van Amsterdam en het vaststellen van de Stedelijke Agenda voor de EU waarmee overheden, gemeenten en belanghebbende partijen zich verenigen om stedelijke duurzaamheid te bevorderen.

Maandag 30 mei 2016 — De historische ondertekening van het Pakt van Amsterdam tijdens de Groene Week 2016 zal lokale belanghebbende partijen een centrale plaats geven binnen het stedelijk beleid. Het Pakt zal leiden tot betere investeringen in sleutelgebieden van de Stedelijke Agenda voor de EU, zoals de circulaire economie, duurzaam gebruik van grond, op de natuur gebaseerde oplossingen, klimaatadaptatie, energietransitie, luchtkwaliteit en stedelijke mobiliteit.

Karmenu Vella, de Europees Commissaris voor Milieu, Maritieme Zaken en Visserij:

“Meer dan twee derde van de bevolking van de EU woont in stedelijke gebieden. Daar wordt zo'n 80% van de energie gebruikt en 85% van het bruto binnenlands product geproduceerd. Dit zijn locaties waar mensen, geld, handel en industrie geconcentreerd zijn en waar het potentieell voor duurzame groei het grootst is. Met de ondertekening van het Pakt van Amsterdam zal de Stedelijke Agenda van de EU investeringen richting belangrijke gebieden sturen om groene werkgelegenheid en een prettigere leefomgeving in onze steden te creëren.”

De investeringen in groene oplossingen worden bekostigd via het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO), waarbij 15 miljard euro is uitgetrokken voor duurzame stedelijke ontwikkeling tot en met 2020. Het totale bedrag aan investeringen dat naar steden gaat is veel hoger: naar schatting 50% van het EFRO, ongeveer 80-90 miljard euro. Bevordering van duurzaam vervoer en innovatieve oplossingen vormt ook een sleutelgebied van Horizon 2020, dat 6,3 miljard euro tot zijn beschikking heeft.

Een groot deel van de Stedelijke Agenda voor de EU wordt gevormd door energie. Momenteel zijn de stedelijke gebieden van Europa goed voor ongeveer 80% van het energieverbruik, maar de meerderheid van die energie is afkomstig van fossiele brandstoffen. Om de bindende doelstelling van 30% minder energieverbruik in gebouwen in 2030 te halen, zal de Stedelijke Agenda voor de EU de Energie-unie op weg helpen via implementatie van investeringen in elektriciteitsnetwerken, duurzame energie en efficiënt energieverbruik, met name voor gebouwen. Hierdoor zullen de energiekosten voor burgers en bedrijven omlaag worden gebracht én zullen er nieuwe banen worden gecreëerd in groene sectoren.

Investeren in groenere steden betekent ook investeren in het algemeen welzijn van de mensen. Parken, groene daken en ecologische geluidswallen zijn voorbeelden van maatregelen die niet alleen de gezondheid verbeteren dankzij de schonere lucht, maar ook zorgen voor betere publieke ruimtes.

Ljubljana, de Europese Groene Hoofdstad in 2016, heeft laten zien wat er zoal mogelijk is door van het stadscentrum een voetgangersgebied te maken, beschermde groene zones aan te wijzen en er een doelstelling van nul afval op na te houden. Mollet del Vallès en de Portugese stad Torres Vedras waren dit jaar de winnaars van de European Green Leaf, mede dankzij hun strategieën op het gebied van mobiliteit.

Meer steden kunnen in de voetsporen treden van Ljubljana, Mollet del Vallès en Torres Vedras, maar hebben daarvoor de juiste investeringen nodig. De Stedelijke Agenda voor de EU biedt een raamwerk dat alle actoren kunnen gebruiken om de transitie van steden naar een schonere, gezondere en economisch levensvatbaardere toekomst te versnellen.

All about the European Green Capital Award

The European Committee of the Regions and the Dutch Presidency of the Council of the European Union

Infographic - Day 1
Enrico Brivio Spokesperson European Commission
Iris Petsa Press Officer for Environment, Maritime Affairs and Fisheries