Nagrody LIFE-Nature dowodzą, że inwestycje w obszary wiejskie się opłacają

Nagrody LIFE-Nature dowodzą, że inwestycje w obszary wiejskie się opłacają

We wtorek 31 maja najlepsze projekty wspomagające utrzymanie zdrowia i produktywności wsi zostaną nagrodzone za wybitny wkład w ochronę przyrody.

Wtorek, 31 maja 2016 — W czasie Zielonego Tygodnia 2016 poznamy najlepsze projekty LIFE-Nature w dwóch kategoriach: Przyroda i bioróżnorodność oraz Środowisko i informacje. W centrum kongresowym Egg w Brukseli zastępca dyrektora generalnego Dyrekcji Generalnej ds. środowiska, Joanna Drake, przedstawi zwycięzców i nagrody.

Przed wydarzeniem europejski komisarz do spraw środowiska, gospodarki morskiej i rybołówstwa, Karmenu Vella, powiedział:

„Nagrody LIFE-Nature pokazują, że inwestycje w środowisko to dobrze wydane pieniądze. Każdy z finalistów tego konkursu pomaga chronić środowisko w swoim regionie. Działania te przyczyniają się zarówno do ochrony lokalnych miejsc pracy, jak i do przyciągnięcia tysięcy turystów. Im więcej inwestujemy, tym większe dostrzegamy korzyści w postaci zrównoważonego zintegrowania środowiska i gospodarki”.

W kontekście dostaw żywności, czystej wody, zdrowych gleb czy łagodzenia zmian klimatu korzyści gospodarcze z samej tylko sieci Natura 2000 szacuje się na poziomie 200–300 miliardów EUR rocznie. Około 4,4 miliona miejsc pracy w UE zależy bezpośrednio od zdrowych ekosystemów.

Działy gospodarki, takie jak leśnictwo i rolnictwo, które łącznie obejmują 80% powierzchni UE, dobrze rozwijają się w zdrowym środowisku. Gospodarstwa, w których występuje bioróżnorodność, mogą korzystać z ekologicznych dobrodziejstw, np. zdrowszych gleb, lepszego zapylania i biologicznej kontroli szkodników. A to wszystko obniża zapotrzebowanie na pestycydy, herbicydy i nawozy oraz związane z nimi koszty. Wykazano też, że zwiększenie bioróżnorodności poprawia wydajność gospodarstw, dzięki czemu możliwe będzie wykarmienie przyszłych populacji za pomocą zrównoważonych i bezpiecznych dostaw żywności.

Inwestowanie w ekologiczną infrastrukturę podtrzymuje kapitał przyrodniczy, na przykład poprzez ograniczenie negatywnych skutków zmian klimatycznych, co jest znacznie tańsze niż opracowywane przez człowieka rozwiązania technologiczne. W latach 1990–2010 Europa straciła 300 miliardów EUR w wyniku burz i powodzi, ale inwestując w kluczową ekologiczną infrastrukturę, taką jak lasy działające jak pochłaniacze dwutlenku węgla czy zdrowsze gleby zatrzymujące wodę, można uniknąć dalszych szkód.

Głównym źródłem finansowania zrównoważonego zarządzania zasobami naturalnymi jest Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW), natomiast europejskie fundusze strukturalne i inwestycyjne (EFSI) oraz program Horyzont 2020 wspomagają promocję zrównoważonych praktyk rolniczych. Ochrona przyrody jest wspierana przez finansowane ze środków UE projekty LIFE-Nature, które mają na celu utrzymanie zdrowia i produktywności wsi w nadchodzących latach. 

Europe's Common Agricultural Policy (CAP): Taking care of our roots

Natura 2000 Habitats Slovakia EN

Infographic - Day 2
Enrico Brivio Spokesperson European Commission
Iris Petsa Press Officer for Environment, Maritime Affairs and Fisheries