Mariene projecten laten waarde van een blauwe economie voor Europa zien

Mariene projecten laten waarde van een blauwe economie voor Europa zien

Op 2 juni zullen de mogelijkheden van de blauwe economie worden bekeken. De Groene Week 2016 besteedt deze dag aan evenementen voor belanghebbende partijen.

Donderdag 2 juni 2016 — De zeeën en oceanen van Europa voegen veel toe aan de economie en aan ons welzijn. De blauwe economie omvat 4% van het bruto binnenlands product van de EU en meer dan vijf miljoen banen. Ook zijn er nieuwe, economisch veelbelovende maritieme activiteiten, zoals duurzame visserij, kusttoerisme en hernieuwbare energie.

Karmenu Vella, de Europees Commissaris voor Milieu, Maritieme Zaken en Visserij zei:

“Een gezonde economie is niet mogelijk zonder gezonde oceanen. De EU leidt de weg naar een duurzame blauwe groei. We zorgen voor een investeringsbasis voor oceaanenergie, biotechnologie en een duurzame aquacultuur. 

Voor afval in het water zoeken we manieren om het probleem bij de bron aan te pakken: op het land. Ons actieplan voor de circulaire economie bekijkt hoe we productieprocessen kunnen ontwikkelen die het hergebruik van plastic verhogen en plastic afval verminderen."

Voorbeelden omvatten onder andere:

Duurzame visserij: Het vis- en beschermd natuurgebied Lyme Bay heeft de finale voor de Natura 2000-onderscheiding gehaald. Vissen mag hier, zolang er geen schade ontstaat aan de zeebodem of het natuurbehoud. Dit initiatief heeft de biodiversiteit en de sociaaleconomische omstandigheden van de vissers al verbeterd, omdat de vangst en de vissen nu groter zijn.

Duurzaam toerisme: Kanoën, bergbeklimmen en surfen zijn voorbeelden van de vele avontuurlijke activiteiten die bezoekers naar de prachtige kust van het nationale park van Pembrokeshire brengen. Het kustforum van Pembrokeshire laat belanghebbende partijen inzien dat hun inkomen afhankelijk is van de gezonde conservering van de diersoorten die in deze Natura 2000-locatie leven. Een gedragscode en goede werkpraktijken die erop gericht zijn om de rijke variëteit van de fauna zo min mogelijk te verstoren, beschermen zowel de ecosystemen als de lokale economie. De waarde van de sector die boottochten om wild te gaan bekijken organiseert, wordt op 12,5 miljoen euro geschat.

Maritieme industrie: In Slovenië werd, gedeeltelijk met behulp van LIFE, de zoutproductie hersteld en dit genereert voordelen voor het bedrijfsleven, de lokale gemeenschap en de natuur. Bij de productie van 3000 ton zout per jaar worden ambachtelijke werkpraktijken gebruikt die de biodiversiteit behouden en werkgelegenheid voor lokale inwoners creëren. Ook is er 5000 m2 beschermd leefgebied, dat jaarlijks 50.000 bezoekers trekt die ieder 6 euro entreegeld betalen.

Hernieuwbare energie: Oceanen genereren continue energie en de mogelijkheid om van deze geweldige energiebron gebruik te maken, ligt nu eindelijk binnen handbereik. Het Europese maritieme energiecentrum (EMEC) in Orkney in Schotland heeft 14 testbaaien die aan het net gekoppeld zijn. Op deze ene locatie zijn meer maritieme energieomvormers in gebruik dan elders ter wereld.

Investeringen die de zeeën en oceanen gezond en productief houden, hebben vele voordelen. EFMZV, ESF, ERDF, LIFE en Nature 2000 blijven dit financieren om particuliere kansen voor de blauwe economie te creëren, maar ook om duurzame groei en meer groene werkgelegenheid naar Europa te brengen.

Natura 2000 Habitats Spain EN

Sustainable fisheries for sustainable development

Infographic - Day 4
Enrico Brivio Spokesperson European Commission
Iris Petsa Press Officer for Environment, Maritime Affairs and Fisheries