LIFE-Nature awards tonen aan dat investeren in het platteland loont

LIFE-Nature awards tonen aan dat investeren in het platteland loont

Op dinsdag 31 mei ontvangen de beste projecten die ons platteland gezond en productief houden een prijs voor hun waardevolle bijdrage aan het natuurbehoud.

Dinsdag 31 mei 2016 — Tijdens de Groene Week 2016 worden de beste LIFE-Nature projecten bekendgemaakt in twee categorieën: Natuur & Biodiversiteit en Milieu & Informatie. In The Egg in Brussel zal Joanna Drake, adjunct-directeur-generaal DG Milieu, de prijzen uitreiken aan de verdiende winnaars.

Aan de vooravond van het evenement zegt Karmenu Vella, Europees Commissaris voor Milieu, Maritieme Zaken en Visserij:

“De LIFE-Nature awards laten zien dat investeren in de natuur de moeite waard is. Al deze finalisten helpen het milieu in de lokale regio te beschermen, wat ook lokale werkgelegenheid waarborgt en duizenden toeristen trekt. Hoe meer we investeren, des te meer rendement we zien. Zo blijkt dat het milieu en de economie duurzaam geïntegreerd kunnen worden.”

Of het nu gaat om het bieden van voedsel, schoon water, gezonde grond of een gematigd klimaat, de economische voordelen van het Natura 2000-netwerk alleen al bedragen naar schatting 200-300 miljard euro per jaar. Daarnaast zijn ongeveer 4,4 miljoen banen in de EU direct afhankelijk van gezonde ecosystemen.

Sectoren als land- en bosbouw, die samen 80% van de landmassa in de EU bestrijken, gedijen in een gezonde omgeving. Boeren die biodiversiteit omarmen, kunnen gebruikmaken van ecologische diensten zoals gezondere grond, betere bestuiving en biologische bestrijding van plagen. Dit alles reduceert de noodzaak - en kosten - van kunstmatige pesticiden, herbiciden en meststoffen. Bovendien is aangetoond dat vergroting van de biodiversiteit resulteert in een verbetering van de productiviteit op agrarische bedrijven, en dat zal op zijn beurt bijdragen aan een duurzame en zekere voedselvoorziening voor toekomstige generaties.

Investeren in groene infrastructuur zorgt ook voor instandhouding van het kapitaal van de natuur, bijvoorbeeld investeringen in het beperken van de negatieve gevolgen van klimaatverandering, wat veel rendabeler is dan door mensenhand gemaakte technologische oplossingen. Tussen 1990-2010 verloor Europa 300 miljard euro als gevolg van stormen en overstromingen, maar door te investeren in belangrijke groene infrastructuur, zoals bijvoorbeeld bossen die fungeren als koolstofputten of gezondere bodems die water vasthouden, kan verdere schade worden voorkomen.

De grootste financieringsbron van duurzaam beheer van natuurlijke hulpbronnen is het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling (ELFPRO), terwijl het Europees Structuur- en Investeringsfonds (ESIF) en Horizon 2020 helpen bij het bevorderen van duurzame landbouwpraktijken. Natuurbehoud en natuurbescherming worden ondersteund door LIFE-Nature projecten die door de EU worden gefinancierd, en die tot doel hebben ons platteland de komende jaren gezond en productief te houden. 

Europe's Common Agricultural Policy (CAP): Taking care of our roots

Natura 2000 Habitats Slovakia EN

Infographic - Day 2
Enrico Brivio Spokesperson European Commission
Iris Petsa Press Officer for Environment, Maritime Affairs and Fisheries