Inwestowanie w bardziej ekologiczną przyszłość  — UE rozpoczyna Zielony Tydzień 2016

Inwestowanie w bardziej ekologiczną przyszłość — UE rozpoczyna Zielony Tydzień 2016

Edycja 2016 Zielonego Tygodnia, największej corocznej okazji do debaty i dyskusji nad europejską polityką środowiskową, będzie odbywała się od poniedziałku 30 maja do piątku 3 czerwca. W tym roku jej tematem przewodnim będzie „Inwestowanie w bardziej ekologiczną przyszłość”.

Poniedziałek, 30 maja 2016 — Europejski komisarz do spraw środowiska, gospodarki morskiej i rybołówstwa Karmenu Vella powiedział:

Zielony Tydzień to wyjątkowa możliwość zbliżenia do siebie osób i organizacji, która może ułatwić kształtowanie zrównoważonego rozwoju Europy. Głównym tematem w tym roku są zielone inwestycje. Wdrożenie niskoemisyjnej gospodarki o obiegu zamkniętym wymaga odpowiedniego finansowania. Europa może być liderem w zakresie tych działań.  Nasze fundusze, takie jak EFIS i LIFE i Horyzont 2020, pozwalają przełożyć te inwestycje na zrównoważony wzrost”.

Przez tydzień w całej Europie będą odbywały się debaty online, czaty na Twitterze i wydarzenia pokazujące, jak inwestycje mogą zapewnić Europie bardziej ekologiczną przyszłość. Każdego dnia będziemy zajmować się inną kwestią, a w dyskusjach wezmą udział zainteresowane organizacje oraz partnerzy. Poniżej program ze wskazaniem niektórych kluczowych zagadnień:

Poniedziałek, 30 maja — Inwestowanie w bardziej ekologiczne miasta

Zielony Tydzień UE zostanie otwarty w Lublanie (Słowenia), która jest tegoroczną Zieloną Stolicą Europy. Odbywające się tego dnia wydarzenia będą poświęcone temu, jak finansowanie ekologicznych miast może poprawić w nich jakość życia. Państwa członkowskie UE ratyfikują pakt amsterdamski i określą Agendę miejską UE, co zjednoczy rządy, gminy i zainteresowane organizacje w wysiłkach na rzecz zwiększenia zrównoważenia obszarów miejskich.

Wtorek, 31 maja — Inwestowanie w obszary wiejskie

Dyskusje będą dotyczyć sposobów zabezpieczenia naszej przyszłości poprzez inwestycje w obszary wiejskie. Komisarz Vella otworzy międzynarodową konferencję poświęconą zrównoważonemu zarządzaniu żywnością i bioodpadami zorganizowaną przez ACR+. Poranny czat na Twitterze (#askEASME) udzieliodpowiedzi na wszystkie pytania dotyczące finansowania środowiska przez UE. W czasie debaty online zorganizowanej w Parlamencie Europejskim przez GLOBE EU będzie miała miejsce dalsza dyskusja poświęcona zrównoważonej żywności, a Belgian Biodiversity Platform oraz IUCN zorganizują wydarzenie przedstawiające różne korzyści wynikające z rozwiązań opartych na przyrodzie. Zostaną też wybrane najlepsze projekty LIFE-Nature w dwóch kategoriach: Przyroda i bioróżnorodność oraz Środowisko i informacje.

Środa, 1 czerwca — Czas na konkretne inwestycje.

Zielone inwestycje mają pozytywny wpływ na tworzenie miejsc pracy. Systemy gospodarki o obiegu zamkniętym i firmy potrzebują dostosowanego finansowania, ponieważ często w różny sposób generują zwrot z inwestycji. Prywatne finansowanie ekologicznych rozwiązań może pokonać niedoskonałości rynku i przynieść istotne korzyści społeczne. W Brukseli wiceprzewodniczący Komisji Europejskiej Jyrki Katainen i komisarz Vella będą mówić o tym, jak Europejski Fundusz Inwestycji Strategicznych (EFIS) może uruchomić finansowanie projektów ekologicznych i jak systemy finansowe mogą wspierać zrównoważone projekty. Grupa dyrektorów generalnych z sektora handlu detalicznego podejmie też zobowiązanie dotyczące inwestowania w gospodarkę o obiegu zamkniętym.

Czwartek, 2 czerwca — Inwestowanie w oceany

Tego dnia omawiany będzie potencjał niebieskiej gospodarki, który stanowi 4% PKB UE i daje pięć milionów miejsc pracy. Podczas Europejskiego Szczytu Biznesu komisarz Vella opowie o kapitale naturalnym. Podczas popołudniowego seminarium internetowego na temat dostępu do finansowania inwestycji w zrównoważone niebieskie projekty będzie można zobaczyć, jak promotorzy projektów mogą łączyć różne źródła finansowania.

Piątek, 3 czerwca — Inwestowanie w przyszłe pokolenia

Zielony Tydzień 2016 zakończy się w Wiedniu wydarzeniem zatytułowanym „Cele zrównoważonego rozwoju na rzecz ekologicznej przyszłości: Inwestowanie w przyszłe pokolenia”. Tematy dyskusji będą obejmować wdrożenie programu działań na rzecz zrównoważonego rozwoju do roku 2030. Wystąpią między innymi komisarz UE Vella, , austriacki Minister Środowiska Andrä Rupprechter i dyrektor biura regionalnego UNEP na Europę Jan Dusik. Rano odbędzie się czat na Twitterze poświęcony umiejętnościom związanym z ekologią.

System rejestracji w wydarzeniach jest już otwarty. Kliknij tutaj, aby utworzyć konto lub zalogować się. Zarejestruj się, korzystając z linków do poszczególnych sesji programu dnia.

Commissioner Vella opens Green Week 2016 in Ljubljana

Enrico Brivio Spokesperson European Commission
Iris Petsa Press Officer for Environment, Maritime Affairs and Fisheries