Investoiminen ympäristöystävällisempään tulevaisuuteen – EU:n vihreä viikko 2016

Investoiminen ympäristöystävällisempään tulevaisuuteen – EU:n vihreä viikko 2016

Vuonna 2016 vihreä viikko (Green Week), joka on suurin vuotuinen tilaisuus keskustella Euroopan ympäristöpolitiikasta, alkaa maanantaina 30. toukokuuta ja päättyy perjantaina 3. kesäkuuta. Tänä vuonna aiheena on erityisesti investoiminen ympäristöystävällisempään tulevaisuuteen.

Maanantaina 30. toukokuuta 2016 — EU:n ympäristö-, meri- ja kalastusasioista vastaavan komission jäsenen Karmenu Vellan mukaan

Vihreä viikko tarjoaa ainutlaatuisen mahdollisuuden saattaa yhteen henkilöitä ja organisaatioita, jotka voivat auttaa Euroopan kestävän kehityksen muokkaamisessa. Tämän vuoden pääaiheena ovat vihreät investoinnit. Kierrätystalouteen ja vähähiiliseen talouteen siirtymisessä tarvitaan vakaata rahoitusta. Eurooppa on hyvässä asemassa tämän siirtymisen johtamiseen.  Rahastoillamme, kuten ESIR:llä, LIFE:llä ja Horisontilla 2020, edistetään kestävään kasvuun kohdennettavia investointeja.”

Viikon aikana eri puolilla Eurooppaa järjestetään verkkokeskusteluja, Twitter-keskusteluja ja tapahtumia, joissa esitellään, miten investoinneilla voidaan luoda ympäristöystävällisempi tulevaisuus Euroopassa. Joka päivä aihealuetta tarkastellaan erilaisesta näkökulmasta ja mukana on paljon erilaisia sidosryhmäorganisaatioita ja kumppaneita. Ohjelmassa on keskeisiltä osiltaan seuraavaa:

Maanantai 30. toukokuuta – Investoiminen ympäristöystävällisempiin kaupunkeihin

EU:n vihreä viikko käynnistyy Ljubljanassa (Slovenia), joka on tämän vuoden eurooppalainen vihreä pääkaupunki. Päivän tapahtumissa keskitytään siihen, miten ympäristöystävällisempien kaupunkien rahoittamisella voidaan parantaa kaupunkielämän laatua. EU:n jäsenvaltiot hyväksyvät Amsterdamin sopimuksen ja vahvistavat EU:n kaupunkialueita koskevan ohjelman, jonka kautta hallitukset, kunnat ja sidosryhmät voivat yhteistyössä edistää kaupunkialueiden kestävyyttä.

Tiistai 31. toukokuuta – Investoiminen maaseutuihin

Keskusteluissa tutkitaan tapoja, joilla tulevaisuus voidaan turvata maaseuduille tehtävillä investoinneilla. Komission jäsen Vella avaa ACR+-järjestön kansainvälisen konferenssin, joka koskee kestäviä elintarvikkeita ja biojätehuoltoa. Aamun Twitter-keskustelussa (#askEASME) vastataan kysymyksiin EU:n ympäristörahoituksesta. GLOBE EU järjestää Euroopan parlamentissa verkkokeskustelun, jolla jatketaan kestäviä elintarvikkeita koskevaa keskustelua, ja belgialainen luonnon monimuotoisuusfoorumi ja Luonnon ja luonnonvarojen suojelua koskeva kansainvälinen liitto (IUCN) isännöivät tapahtumaa, jossa esitellään luontoon pohjautuvien ratkaisujen monia etuja. Lisäksi ilmoitetaan parhaimmat Life-Luonto-hankkeet kahdessa kategoriassa: Luonto ja luonnon monimuotoisuus sekä ympäristö ja tieto.

Keskiviikko 1. kesäkuuta – Investoinnit, joilla päästään tavoitteeseen

Vihreillä investoinneilla on positiivisia vaikutuksia työpaikkojen luomiseen. Kierrätystalousjärjestelmät ja yritykset tarvitsevat mukautettua rahoitusta, sillä ne maksavat usein tuottoa sijoituksista eri tavoilla. Yksityisen rahoituksen vivuttamisella vihreämpiin ratkaisuihin voidaan selvitä markkinahäiriöistä ja saada aikaan tärkeitä sosiaalisia etuja. Euroopan komission varapuheenjohtaja Jyrki Katainen ja komission jäsen Vella puhuvat Brysselissä (Belgia) siitä, miten Euroopan strategisten investointien rahastolla (ESIR) voidaan saada liikkeelle rahoitusta vihreitä hankkeita varten, ja siitä, miten voimme hyödyntää rahoitusjärjestelmää kestäviä hankkeita varten. Lisäksi ryhmä vähittäiskauppasektorin toimitusjohtajia sitoutuu investoimaan kierrätystalouteen.

Torstai 2. kesäkuuta – Investoiminen valtameriin

Tänä päivänä tutkitaan mahdollisuuksia, jotka liittyvät siniseen talouteen, jonka osuus EU:n BKT:stä on neljä prosenttia ja joka edustaa viittä miljoonaa työpaikkaa. Komission jäsen Vella puhuu eurooppalaisessa liike-elämän huippukokouksessa luonnonpääomasta. Iltapäivän webinaarissa siitä, miten rahoitusta kestäviin sinisiin hankkeisiin tehtäviin investointeihin haetaan, esitetään, miten hankkeiden toteuttajat voivat yhdistellä eri lähteitä.

Perjantai 3. kesäkuuta – Investoiminen tuleviin sukupolviin

Vuoden 2016 vihreä viikko päättyy Wienissä (Itävalta) järjestettävään tapahtumaan, jonka nimi on ”Kestävän kehityksen tavoitteet vihreän tulevaisuuden osalta: investoiminen tuleviin sukupolviin”. Keskustelun aiheena on muun muassa vuoden 2030 kestävän kehityksen tavoitteita koskeva strategia. Puhujina ovat muun muassa EU:n komission jäsen Vella, Itävallan ympäristöministeri Andrä Rupprechter ja UNEP:n Euroopan aluetoimiston johtaja Jan Dusik. Aamulla järjestetään vihreitä valmiuksia koskeva Twitter-keskustelu.

Tapahtumien ilmoittautumisjärjestelmä on nyt avattu. Luo tili tai kirjaudu sisään napsauttamalla tätä. Voit ilmoittautua päivän ohjelmaan sisältyvien tapahtumalinkkien kautta.

Commissioner Vella opens Green Week 2016 in Ljubljana

Enrico Brivio Spokesperson European Commission
Iris Petsa Press Officer for Environment, Maritime Affairs and Fisheries