Investicijos į ekologiškesnę ateitį – ES skelbia „Žaliąją savaitę 2016“

Investicijos į ekologiškesnę ateitį – ES skelbia „Žaliąją savaitę 2016“

2016 m. „Žalioji savaitė“, didžiausias kasmetis renginys, skirtas debatams ir diskusijoms Europos aplinkos politikos temomis, prasidės gegužės 30 d., pirmadienį, ir tęsis iki birželio 3 d., penktadienio. Šių metų pagrindinė tema – „Investavimas į ekologiškesnę ateitį“.

2016 m. gegužės 30 d.,pirmadienis — Karmenu Vella, Europos Komisijos narys, atsakingas už aplinką, jūrų reikalus ir žuvininkystę, sakė:

„Žalioji savaitė – tai išskirtinė galimybė sutelkti pavienius žmones ir organizacijas, galinčias prisidėti prie tvarios Europos plėtros formavimo. Pagrindinė šių metų tema – „žaliosios“ investicijos. Siekiant pereiti prie žiedinės ir mažo anglies dioksido kiekio technologijų ekonomikos, reikia patikimo finansavimo. Europa gerai pasiruošusi šiam perėjimui.  Mūsų fondai, tokie kaip ESIF, LIFE ir „Horizontas 2020“, yra investavimo į tvarų augimą varomoji jėga.“

Visą savaitę vyks internetinės diskusijos, konferencijos „Twitter“ socialiniame tinkle ir renginiai visos Europos mastu. Kampanijos tikslas – parodyti, kaip investicijos gali sukurti ekologiškesnę Europos ateitį. Kiekviena diena bus skirta vis kitam temos aspektui. Kampanijoje dalyvaus įvairios suinteresuotosios organizacijos ir partneriai. Šių metų programa ir kai kurie svarbiausi aspektai:

Pirmadienis, gegužės 30 d. – Investavimas į ekologiškesnius miestus

ES „Žaliosios savaitės“ atidarymas įvyks Liublianoje (Slovėnija), šių metų Europos žaliojoje sostinėje. Pagrindinė dienos renginių tema – kaip ekologiškesnių miestų finansavimas gali pagerinti gyvenimo mieste kokybę. ES valstybės narės ratifikuos Amsterdamo paktą ir suformuos ES miestų darbotvarkę, kuri vyriausybes, savivaldybes ir suinteresuotuosius subjektus sutelks miestų tvarumo skatinimo link.

Antradienis, gegužės 31 d. – Investavimas į kaimo vietoves

Diskusijų metu bus nagrinėjama, kaip užtikrinti mūsų ateitį investuojant į kaimo vietoves. Komisijos narys K. Vella paskelbs ACR+ rengiamos tarptautinės konferencijos, skirtos tvariam maistui ir biologinių atliekų valdymui, atidarymą. Rytinėje „Twitter“ konferencijoje bus atsakyta į visus klausimus apie ES finansavimą aplinkos srityje. GLOBE EU Europos Parlamente surengs internetinę diskusiją, skirtą išsamiau aptarti tvaraus maisto temą, o Belgijos biologinės įvairovės platforma ir IUNC pakvies į renginį, kuriame bus pristatyta įvairiapusė gamta paremtų sprendimų nauda. Taip pat bus paskelbti geriausi LIFE Gamtos projektai pagal dvi kategorijas: gamta ir biologinė įvairovė bei aplinka ir informacija.

Trečiadienis, birželio 1 d. – Investicijos, leidžiančios įgyvendinti tikslus

Žaliosios investicijos turi teigiamo poveikio darbo vietų kūrimui. Žiedinės ekonomikos sistemoms ir įmonėms reikalingas pritaikytas finansavimas, nes joms dažnai būdinga įvairi investicijų grąža. Ekologiškesniems sprendimams pritraukus privačias lėšas, galima įveikti rinkos problemas ir gauti reikšmingos socialinės naudos. Europos Komisijos pirmininko pavaduotojas Jyrki Katainen ir Komisijos narys K. Vella Briuselyje (Belgija) aptars, kaip Europos strateginių investicijų fondas (ESIF) gali sutelkti lėšas ekologiškiems projektams ir kaip galima finansinę sistemą išnaudoti tvariems projektams. Be to, mažmeninės prekybos sektoriaus įmonių vadovų grupė prisiims įsipareigojimus investuoti į žiedinę ekonomiką.

Ketvirtadienis, birželio 2 d. – Investavimas į vandenynus

Diena bus skirta išnagrinėti mėlynosios ekonomikos, kuri sudaro 4 proc. ES BVP ir yra sukūrusi daugiau kaip 5 mln. darbo vietų, galimybėms. Komisijos narys K. Vella Europos verslo atstovų aukščiausiojo lygio susitikime aptars gamtinį kapitalą. Po pietų vyks vaizdo seminaras, kuriame bus nagrinėjamos galimybės pasinaudoti finansavimu, skirtu investicijoms į tvarius mėlynuosius projektus. Seminaro metu bus pristatytos projektų rengėjų galimybės derinti skirtingus finansavimo šaltinius.

Penktadienis, birželio 3 d. – Investavimas į ateities kartas

Baigiamasis „Žaliosios savaitės 2016“ renginys įvyks Vienoje (Austrija). Jo tema – „Tvarios plėtros tikslai siekiant ekologiškos ateities: investavimas į ateities kartas“. Viena diskusijos temų – 2030 m. tvarios plėtros tikslų darbotvarkės įgyvendinimas. Tarp pranešėjų – ES Komisijos narys K. Vella, Austrijos aplinkos ministras Andrä Rupprechter ir JTAP Europos regioninio skyriaus direktorius Jan Dusik. Ryte „Twitter“ socialiniame tinkle vyks konferencija apie ekologijos įgūdžius.

Šiuo metu registracijos sistemoje galima registruoti renginius. Spustelėkite čia ir susikurkite paskyrą arba prisijunkite. Nuspaudę nuorodą, galite registruotis į kiekvieną dienos programos sesiją.

Commissioner Vella opens Green Week 2016 in Ljubljana

Enrico Brivio Spokesperson European Commission
Iris Petsa Press Officer for Environment, Maritime Affairs and Fisheries