Investície do zelenšej budúcnosti – v EÚ sa začína podujatie Green Week 2016

Investície do zelenšej budúcnosti – v EÚ sa začína podujatie Green Week 2016

Tohtoročné podujatie Green Week, ktoré každoročne predstavuje najvýznamnejšiu príležitosť na rozhovory a diskusie o európskej politike v oblasti životného prostredia, sa uskutoční od pondelka 30. mája do piatka 3. júna. Tento rok bude podujatie zamerané na tému Investície do zelenšej budúcnosti.

Pondelok, 30. mája 2016 — Karmenu Vella, komisár EÚ pre životné prostredie, námorné záležitosti a rybné hospodárstvo, povedal:

„Podujatie Green Week ponúka jedinečnú príležitosť na vzájomné stretnutie jednotlivcov a organizácií, ktorí môžu pomôcť pri formovaní trvalo udržateľného rozvoja v Európe. Tohtoročnou hlavnou témou sú zelené investície. Prechod na obehové a nízkouhlíkové hospodárstvo si vyžaduje dostatok finančných prostriedkov. Európa je dobre pripravená na tento prechod.  Naše fondy, ako je EFSI a LIFE či Horizont 2020, smerujú tieto investície do trvalo udržateľného rastu.“

Počas tohto týždňa budú v celej Európe prebiehať internetové debaty, diskusie na Twitteri a podujatia, ktoré predstavia možnosti, ako pomocou investícií vytvoriť zelenšiu budúcnosť v Európe. Každý deň sa za účasti širokého spektra zainteresovaných strán a partnerov bude venovať pozornosť vždy jednému aspektu témy. Program je rozdelený na niekoľko kľúčových tém:

Pondelok 30. mája – Investície do zelenších miest

Podujatie EÚ Green Week sa začne v Ľubľane (Slovinsko), ktorá je tohtoročným Európskym hlavným zeleným mestom. Podujatia počas dňa sa budú zameriavať na to, ako môže financovanie zelenších miest zlepšiť kvalitu života v meste. Členské štáty EÚ budú ratifikovať Amsterdamský pakt a vypracujú mestskú agendu EÚ, v rámci ktorej sa samosprávy, obce a zainteresované strany zjednotia, aby podporili udržateľnosť miest.

Utorok 31. mája – Investície do vidieka

V rámci diskusií sa budú skúmať spôsoby zabezpečenia našej budúcnosti prostredníctvom investícií do vidieka. Komisár Vella otvorí medzinárodnú konferenciu o udržateľnom nakladaní s potravinami a biologickým odpadom Združenia miest a regiónov pre recykláciu a udržateľné nakladanie s odpadom (ACR+). Ranná diskusia na Twitteri (#askEASME) zodpovie všetky otázky týkajúce sa financovania životného prostredia zo strany EÚ. Internetová diskusia, ktorú organizuje GLOBE EU v Európskom parlamente, sa bude ďalej venovať udržateľnému nakladaniu s potravinami, zatiaľ čo belgická platforma pre biodiverzitu a Medzinárodná únia na ochranu prírody a prírodných zdrojov (IUCN) usporiadajú podujatie, na ktorom sa budú prezentovať viacnásobné výhody prírodných riešení. Vyhlásia sa tiež najlepšie projekty v rámci programu LIFE-Nature v dvoch kategóriách: Príroda a biodiverzita a Životné prostredie a informácie.

Streda 1. júna – Investície na realizáciu

Zelené investície majú pozitívny vplyv na tvorbu pracovných miest. Systémy obehového hospodárstva a spoločnosti musia prispôsobiť svoje financovanie, pretože často rôznymi spôsobmi vynakladajú prostriedky na návratnosť investícií. Využívanie súkromných finančných prostriedkov v oblasti ekologickejších riešení môže odstrániť nedostatky na trhu a priniesť významné sociálne výhody. Európsky podpredseda Komisie Jyrki Katainen a komisár Vella budú v Bruseli (Belgicko) diskutovať o tom, ako môže Európsky fond pre strategické investície (EFSI) zmobilizovať financie na zelené projekty a ako môžeme využívať finančný systém v rámci udržateľných projektov. Záväzok investovať do obehového hospodárstva prijme aj skupina generálnych riaditeľov z maloobchodného sektora.

Štvrtok 2. júna – Investície do našich oceánov

Počas tohto dňa sa preskúma potenciál modrého hospodárstva, ktoré predstavuje 4 % HDP EÚ a viac než päť miliónov pracovných miest. Komisár Vella bude na Európskom podnikateľskom samite hovoriť o prírodnom kapitáli. Popoludní sa uskutoční webinár, ktorý sa bude venovať získavaniu finančných prostriedkov na investície do udržateľných modrých projektov a možnostiam, ako môžu navrhovatelia projektov kombinovať rôzne zdroje.

Piatok 3. júna – Investície pre budúce generácie

Green Week 2016 sa ukončí podujatím vo Viedni (Rakúsko) s názvom Ciele udržateľného rozvoja pre zelenú budúcnosť: Investície pre budúce generácie. Témy diskusie budú zahŕňať plnenie cieľov programu trvalo udržateľného rozvoja do roku 2030. Medzi rečníkmi bude komisár EÚ Vella, rakúsky minister životného prostredia Andrä Rupprechter a Jan Dusík, riaditeľ regionálnej kancelárie Programu OSN pre životné prostredie (UNEP) pre Európu. Ráno sa bude na Twitteri konať diskusia o zelených zručnostiach.

Systém je teraz otvorený na registráciu na podujatia. Kliknite sem a vytvorte si účet alebo sa prihláste. Zaregistrujte sa prostredníctvom odkazov na jednotlivé konferencie, ktoré sú na programe dňa.

Commissioner Vella opens Green Week 2016 in Ljubljana

Enrico Brivio Spokesperson European Commission
Iris Petsa Press Officer for Environment, Maritime Affairs and Fisheries