Investice do zelenější budoucnosti – EU zahajuje Zelený týden 2016

Investice do zelenější budoucnosti – EU zahajuje Zelený týden 2016

Letošní ročník konference Zelený týden, která každoročně představuje nejvýznamnější příležitost k rozhovorům a diskuzím o evropské politice v oblasti životního prostředí, se bude konat od pondělí 30. května do pátku 3. června. Tentokrát se bude věnovat tématu „Investice do zelenější budoucnosti“.

Pondělí, 30. května 2016 — Karmenu Vella, evropský komisař pro životní prostředí, námořní záležitosti a rybolov, prohlásil:

Zelený týden nabízí jedinečnou příležitost k navázání spolupráce mezi jednotlivci a organizacemi schopnými pomoci při formování udržitelného rozvoje Evropy. Hlavním letošním tématem jsou zelené investice. Přechod k oběhové a nízkouhlíkové ekonomice vyžaduje důkladné financování. Evropa má dobré předpoklady stanout v čele tohoto procesu.  Naše fondy, jako například EFSI, spolu s programy LIFE a Horizont 2020, směrují tyto investice k udržitelnému růstu.“

Po celý týden budou probíhat online diskuze, bude se chatovat na Twitteru a na řadě míst v Evropě se uskuteční akce, které představí možnosti, jak pomocí investic přinést Evropě zelenější budoucnost. Každý den bude věnován jinému aspektu daného tématu a do dění se zapojí řada různých partnerských organizací a subjektů. Program zahrnující několik klíčových bodů má tuto podobu:

Pondělí 30. května – Investice pro zelenější města

Evropský Zelený týden bude zahájen v Lublani (Slovinsko), která byla vyhlášena letošním Evropským zeleným městem. Akce konané v rámci tohoto dne se zaměří na to, jak může financování zelenějších měst zlepšit kvalitu městského života. Členské státy EU ratifikují Amsterdamský pakt a vytvoří městskou agendu EU, která spojí vlády, obce a další zúčastněné subjekty usilující o zvýšení udržitelnosti měst.

Úterý 31. května – Investice do našeho venkova

Diskuze se zaměří na možnosti, jak zajistit naši budoucnost prostřednictvím investic do venkova. Komisař Vella zahájí mezinárodní konferenci na téma udržitelnosti v oblasti potravin a nakládání s biologickým odpadem, kterou pořádá asociace ACR+. Ranní chat na Twitteru (#askEASME) zodpoví všechny dotazy ohledně financování EU v oblasti životního prostředí. Tématem udržitelnosti v oblasti potravin se bude podrobněji zabývat online diskuze, kterou organizuje platforma GLOBE EU v Evropském parlamentu. Belgická Platforma pro biodiverzitu zase společně s Mezinárodním svazem ochrany přírody uspořádá akci, která představí výhody přírodních řešení. Proběhne také vyhlášení nejlepších projektů LIFE-Nature, a to ve dvou kategoriích: Příroda a biodiverzita a Životní prostředí a informace.

Středa 1. června – Investice, které pomáhají

Zelené investice mají pozitivní vliv na tvorbu pracovních míst. Systémy oběhové ekonomiky i firmy musí přizpůsobit své financování, protože často splácí výnosy z investic různými způsoby. Využití soukromých financí v oblasti zelenějších řešení pomůže překonat mezery na trhu a přinést významné sociální výhody. Viceprezident Evropské komise Jyrki Katainen a komisař Vella budou v Bruselu (Belgii) hovořit o tom, jak může Evropský fond pro strategické investice (EFSI) mobilizovat finanční prostředky pro zelené projekty a jak bychom mohli finanční systém využít pro udržitelné projekty. Skupina generálních ředitelů z maloobchodního sektoru se také zaváže k poskytnutí investic do oběhové ekonomiky.

Čtvrtek 2. června – Investice do našich oceánů

Tento den se zaměří na zkoumání potenciálu tzv. modré ekonomiky, která představuje 4 % evropského HDP a více než 5 milionů pracovních míst. Komisař Vella promluví o přírodním bohatství na Evropském obchodním summitu. Odpoledne proběhne webinář, který ukáže, jak získat finanční prostředky na investice do udržitelných modrých projektů a jak mohou organizátoři projektů kombinovat různé zdroje.

Pátek 3. června – Investice pro budoucí generace

Zelený týden 2016 zakončí ve Vídni (Rakousko) akce s názvem „Cíle udržitelného rozvoje pro zelenou budoucnost: Investice pro budoucí generace“. K tématům diskuzí bude patřit implementace agendy pro cíle udržitelného rozvoje na rok 2030. Mezi řečníky bude například evropský komisař Vella, rakouský ministr životního prostředí Andrä Rupprechter a ředitel evropské regionální kanceláře Programu OSN pro životní prostředí Jan Dusík. V ranních hodinách proběhne na Twitteru chat na téma zelených dovedností.

Do registračního systému již lze přihlašovat akce. Chcete-li si vytvořit účet nebo se přihlásit, klikněte sem. Registrujte se prostřednictvím odkazů pro jednotlivé události podle denního programu.

Commissioner Vella opens Green Week 2016 in Ljubljana

Enrico Brivio Spokesperson European Commission
Iris Petsa Press Officer for Environment, Maritime Affairs and Fisheries