Investering i en grønnere fremtid – EU lancerer Grøn Uge 2016

Investering i en grønnere fremtid – EU lancerer Grøn Uge 2016

2016-udgaven af Grøn Uge, den største årlige begivenhed, hvor det er muligt at debattere og diskutere europæisk miljøpolitik, finder sted fra mandag den 30. maj til fredag den 3. juni. I år sættes der fokus på temaet »Investering i en grønnere fremtid«.

Mandag den 30. maj 2016 — EU-kommissær med ansvar for miljø, maritime anliggender og fiskeri, Karmenu Vella, sagde:

»Grøn Uge er en enestående lejlighed til at samle personer og organisationer, der kan bidrage til at forme den bæredygtige udvikling i Europa. Dette års hovedemne er grøn investering. Omstillingen til en cirkulær økonomi og lavemissionsøkonomi kræver sund finansiering. EU er godt placeret til at stå i spidsen for denne omstilling.  Vores fonde, som f.eks. EFSI og Life og Horisont 2020, fremmer denne investering hen imod bæredygtig vækst.«

I løbet af ugen afholdes der onlinedebatter, chats på Twitter og arrangementer rundt om i Europa for at fremvise, hvordan investeringer kan skabe en grønnere fremtid i Europa. Hver dag vil indeholde et bestemt aspekt af temaet med deltagelse af mange forskellige aktørorganisationer og partnere. Programmet mednogle af højdepunkterne er følgende:

Mandag den 30. maj – Investering i grønnere byer

EU's Grøn Uge åbner i Ljubljana (Slovenien), som er Europas miljøhovedstad i år. Arrangementerne i løbet af dagen vil fokusere på, hvordan finansiering af grønnere byer kan give bylivet større kvalitet. EU's medlemsstater vil ratificere Amsterdampagten og fastlægge EU-bydagsordenen, der vil forene regeringer, kommuner og aktører omkring udviklingen af bæredygtighed i byer.

Tirsdag den 31. maj – Investering i vores landområder

Diskussionerne vil undersøge måder til at sikre vores fremtid via investeringer i landområderne. Kommissær Vella vil åbne en international konference om bæredygtige fødevarer og håndtering af bioaffald af ACR+. En chat på Twitter (#askEASME) om morgenen vil besvare alle spørgsmål om EU-støtte til miljøet. En onlinedebat organiseret af GLOBE EU i Europa-Parlamentet vil yderligere diskutere bæredygtige fødevarer, mens den belgiske biodiversitetsplatform og IUCN er værter for et arrangement, der fremviser de mulige fordele ved naturbaserede løsninger. De bedste LIFE-Natur-projekter vil også blive annonceret for to kategorier: Natur og biodiversitet og Miljø og information.

Onsdag den 1. juni – Investeringer, der får tingene til at ske

Grønne investeringer har positive virkninger på jobskabelse. De cirkulære økonomisystemer og virksomheder har brug for tilpasset finansiering, da de ofte betaler afkast af investeringer på forskellige måder. Mobilisering af privat finansiering til grønnere løsninger kan afhjælpe markedssvigt og frembringe vigtige sociale gevinster. Kommissionens næstformand Jyrki Katainen og kommissær Vella vil tale i Bruxelles (Belgien) om, hvordan Den Europæiske Fond for Strategiske Investeringer (EFSI) kan mobilisere finansiering til grønne projekter, og hvordan vi kan udnytte det finansielle system til bæredygtige projekter. Desuden vil en gruppe direktører fra detailsektoren forpligte sig til at investere i den cirkulære økonomi.

Torsdag den 2. juni – Investering i vores have

Mulighederne i den blå økonomi, der repræsenterer 4 % af EU's BNP og over fem millioner job, undersøges i løbet af denne dag. Kommissær Vella vil tale om naturkapital på European Business Summit. Om eftermiddagen vil der på et webinar, om hvordan der opnås adgang til finansiering til investering i bæredygtige blå projekter, blive vist, hvordan projektiværksættere kan kombinere forskellige kilder.

Fredag den 3. juni – Investering i de kommende generationer

Grøn Uge 2016 afsluttes med et arrangement i Wien (Østrig) med titlen »Bæredygtige udviklingsmål for en grøn fremtid: investering i de kommende generationer«. Diskussionsemnerne vil omfatte gennemførelsen af 2030-dagsordenen for bæredygtige udviklingsmål. Talerne vil omfatte EU-kommissær Vella, Andrä Rupprechter, den østrigske miljøminister, og Jan Dusik, direktør for UNEP's regionalkontor for Europa. Om morgenen vil der foregå en chat på Twitter om grønne kvalifikationer.

Registreringssystemet er nu åbent for arrangementer. Klik her for at oprette en konto eller for at logge på. Registrer via linket for hver session på dagens program.

 

Commissioner Vella opens Green Week 2016 in Ljubljana

Enrico Brivio Spokesperson European Commission
Iris Petsa Press Officer for Environment, Maritime Affairs and Fisheries