Investera för en grönare framtid – EU inleder Gröna veckan 2016

Investera för en grönare framtid – EU inleder Gröna veckan 2016

Gröna veckan, det största årliga evenemanget för debatt och diskussion om Europas miljöpolitik, äger 2016 rum från måndag den 30 maj till fredag den 3 juni. Årets tema är ”Investera för en grönare framtid”.

Måndag 30 maj 2016 — Karmenu Vella, EU-kommissionär med ansvar för miljö, havsfrågor och fiske, säger:

”Gröna veckan är ett unikt tillfälle att sammanföra enskilda och organisationer som kan bidra till att forma Europas hållbara utveckling. Grön investering är årets huvudämne. Övergången till en cirkulär och koldioxidsnål ekonomi kräver sund finansiering. Europas läge för att leda denna övergång är starkt.  Våra tillgångar, såsom Efsi, Life och Horisont 2020, driver denna investering mot hållbar tillväxt.”

Under veckan kommer det att pågå debatter online, Twitterchattar och evenemang runtom i Europa för att visa hur investeringar kan skapa en grönare framtid i Europa. Varje dag ägnas åt ett särskilt aspekt av temat, och en rad olika intressentorganisationer och partner deltar. Detta är programmet och några av höjdpunkterna:

Måndag den 30 maj – Investera för grönare städer

EU:s gröna vecka inleds i Ljubljana (Slovenien), årets gröna huvudstad i Europa. Evenemang under dagen handlar om hur finansiering av grönare städer kan förbättra stadslivets kvalitet. EU:s medlemsstater kommer att ratificera Amsterdampakten och fastställa EU:s agenda för städer som förenar regeringar, kommuner och intressenter i arbetet med att driva hållbar stadsutveckling framåt.

Tisdag den 31 maj – Investera i vår landsbygd

I diskussionerna utforskas sätt att säkra vår framtid genom investeringar i landsbygden. Kommissionär Vella öppnar en internationell konferens om hållbara livsmedel och bioavfallshantering som hålls av ACR+. I en morgonchatt på Twitter (#askEASME) besvaras alla frågor om EU-stöd för miljön. I en onlinedebatt som ordnas av GLOBE EU i Europaparlamentet diskuteras hållbara livsmedel vidare, medan den belgiska plattformen för biologisk mångfald och IUCN är värdar för ett evenemang som visar de många fördelarna med naturbaserade lösningar. De bästa LIFE-Natur-projekten tillkännages också för två kategorier: Natur och biologisk mångfald samt Miljö och information.

Onsdag den 1 juni – Investeringar som ger resultat

Grön investering har positiv inverkan på att skapa arbetstillfällen. Cirkulära ekonomisystem och företag behöver anpassad finansiering eftersom de oftast ger avkastning på investeringar på olika sätt. Att utnyttja privat finansiering i grönare lösningar kan återställa sviktande marknader och medföra viktiga sociala fördelar. Europeiska kommissionens vice ordförande Jyrki Katainen och kommissionär Vella talar i Bryssel (Belgien) om hur Europeiska fonden för strategiska investeringar (Efsi) kan mobilisera finansiering för gröna projekt och hur vi kan styra det finansiella systemet mot hållbara projekt. En grupp verkställande direktörer från detaljhandeln kommer också att förbinda sig att investera i den cirkulära ekonomin.

Torsdag den 2 juni – Investera i våra hav

Potentialen inom den blå ekonomin, som utgör 4 % av EU:s BNP och står för över fem miljoner jobb, utforskas den här dagen. Kommissionär Vella kommer att tala om naturkapital på affärstoppmötet European Business Summit. På eftermiddagen hålls ett webbinarium om tillgång till finansiering av hållbara blå projekt där det visas hur initiativtagare till projekt kan kombinera olika källor.

Fredag den 3 juni – Investera för framtida generationer

Gröna veckan 2016 avslutas med ett evenemang i Wien (Österrike) med titeln ”Mål för hållbar utveckling för en grön framtid: investera för framtida generationer”. Bland diskussionsämnena ingår genomförandet av målen för 2030-agendan för hållbar utveckling. Där talar bland andra EU-kommissionär Vella, Österrikes miljöminister Andrä Rupprechter och Jan Dusik, direktör för Uneps regionala Europakontor. På morgonen hålls en Twitterchatt om grön kompetens.

Anmälningssystemen är nu öppna för evenemangen. Klicka här om du vill skapa ett konto eller logga in. Anmäl dig via länken för varje session i dagsprogrammet.

 

Commissioner Vella opens Green Week 2016 in Ljubljana

Enrico Brivio Spokesperson European Commission
Iris Petsa Press Officer for Environment, Maritime Affairs and Fisheries