Ieguldījumi zaļākai nākotnei — ES atklāj 2016. gada Zaļo nedēļu

Ieguldījumi zaļākai nākotnei — ES atklāj 2016. gada Zaļo nedēļu

2016. gada Zaļā nedēļa, kas ir lielākais gada notikums, kurā tiek apspriesta Eiropas vides politika, notiks no pirmdienas, 30. maija, līdz piektdienai, 3. jūnijam. Šī gada galvenā tēma būs “Ieguldījumi zaļākai nākotnei”.

Pirmdiena, 2016. gada 30. maijs — Karmenu Vella, Eiropas vides, jūrlietu un zivsaimniecības komisārs:

“Zaļā nedēļa ir lieliska iespēja vienuviet sapulcēt personas un organizācijas, kas var palīdzēt Eiropas ilgtspējīgas attīstības procesa veidošanā. Videi draudzīgi ieguldījumi šogad ir galvenā tēma. Pārejai uz aprites ekonomiku ar zemu oglekļa dioksīda emisiju līmeni ir nepieciešams pārdomāts finansējums. Eiropai ir visas iespējas uzņemties vadošo lomu šajā pārejas procesā.  Mūsu fondiem, piemēram, ESIF un LIFE, kā arī Horizon 2020, ir būtiska nozīme ieguldījumu novirzīšanā, lai nodrošinātu ilgtspējīgu izaugsmi.”

Nedēļas gaitā visā Eiropā notiks tiešsaistes debates, Twitter tērzēšanas un pasākumi, lai noskaidrotu, kā ieguldījumi var radīt zaļāku nākotni Eiropā. Katru dienu uzmanība tiks vērsta uz kādu konkrētu tēmas aspektu, un pasākumos piedalīsies dažādas ieinteresētās organizācijas un partneri. Turpmāk sniegta programma, kurā norādīti vairāki svarīgākie pasākumi.

Pirmdiena, 30. maijs — Ieguldījumi zaļākām pilsētām

ES Zaļā nedēļa tiks atklāta Ļubļanā (Slovēnijā), kas ir šī gada Eiropas Zaļā galvaspilsēta. Šīs dienas pasākumos galvenā uzmanība tiks veltīta tam, kā zaļākas pilsētas var uzlabot pilsētdzīves kvalitāti. ES dalībvalstis ratificēs Amsterdamas paktu un pieņems ES pilsētvides attīstības plānu, kas apvienos valdības, pašvaldības un ieinteresētās puses, lai veicinātu pilsētvides ilgtspēju.

Otrdiena, 31. maijs — Ieguldījumi mūsu laukos

Diskusijās tiks aplūkoti veidi, kā nodrošināt mūsu nākotni ar ieguldījumiem lauku apvidos. Komisārs Karmenu Vella atklās ACR+ rīkoto starptautisko konferenci par ilgtspējīgu pārtikas un bioloģisko atkritumu pārvaldību. Rīta Twitter tērzēšanā (#askEASME) tiks sniegtas atbildes uz visiem jautājumiem par ES finansējumu vides jomā. GLOBE EU rīkotajās tiešsaistes debatēs Eiropas Parlamentā tiks plašāk apspriesti ar ilgtspējīgu pārtiku saistīti jautājumi, bet Beļģijas Bioloģiskās daudzveidības platforma un Starptautiskā Dabas un dabas resursu aizsardzības savienība (IUCN) rīkos pasākumu, kurā tiks aplūkoti dabā balstītu risinājumu sniegtie daudzpusīgie ieguvumi. Tiks paziņoti labākie LIFE-Daba projekti divās kategorijās: “Daba un bioloģiskā daudzveidība” un “Vide un informācija”.

Trešdiena, 1. jūnijs — Nozīmīgi ieguldījumi

“Zaļiem” ieguldījumiem ir pozitīva ietekme uz darbvietu radīšanu. Aprites ekonomikas sistēmām un uzņēmumiem vajadzīgs pielāgots finansējums, jo tie nereti sniedz ienākumus no ieguldījumiem dažādos veidos. Palielinot privāto finansējumu zaļākiem risinājumiem, iespējams novērst tirgus nepilnības un radīt svarīgus sabiedriskos labumus. Eiropas Komisijas viceprezidents Jyrki Katainen un komisārs Karmenu Vellu Briselē (Beļģijā) runās par to, kā Eiropas Stratēģisko investīciju fonds (ESIF) var mobilizēt finansējumu zaļajiem projektiem un kā mēs varam izmantot finanšu sistēmu ilgtspējīgu projektu īstenošanā. Arī mazumtirdzniecības nozares uzņēmumu vadītāji runās par ieguldījumiem aprites ekonomikā.

Ceturtdiena, 2. jūnijs — Ieguldījumi mūsu okeānos

Šajā dienā tiks aplūkots potenciāls, kas piemīt jūras ekonomikai, kas nodrošina 4 % no ES IKP un vairāk nekā piecus miljonus darbvietu. Komisārs Karmenu Vella runās par dabas kapitālu Eiropas Uzņēmējdarbības samitā. Pēcpusdienā notiks tīmekļseminārs par to, kā piekļūt finansējumam, lai ieguldītu ilgtspējīgos jūras projektos, parādot, kā projektu virzītāji var apvienot dažādus avotus.

Piektdiena, 3. jūnijs — Ieguldījumi turpmākajās paaudzēs

2016. gada Zaļā nedēļa noslēgsies ar pasākumu Vīnē (Austrijā), kura nosaukums ir “Ilgtspējīgas attīstības mērķi zaļai nākotnei: ieguldījumi turpmākajās paaudzēs”. Diskusijas tēmas cita starpā ietvers Ilgtspējīgas attīstības mērķu programmas 2030. gadam īstenošanu. Lektoru starpā būs ES komisārs Karmenu Vella, Austrijas vides ministrs Andrä Rupprechter, UNEP Eiropas reģionālā biroja direktors Jan Dusik. No rīta notiks Twitter tērzēšana par zaļajām prasmēm.

Reģistrēšanās sistēma dalībai pasākumos tagad ir atvērta. Klikšķiniet šeit, lai izveidotu kontu vai pieteiktos sistēmā. Reģistrējieties, izmantojot katras sesijas saiti dienas programmā.

 

Commissioner Vella opens Green Week 2016 in Ljubljana

Enrico Brivio Spokesperson European Commission
Iris Petsa Press Officer for Environment, Maritime Affairs and Fisheries